راهنمای اشتراک
راهنمای اشتراک ماهنامه
AWT IMAGE
(سال 1396)
 

۱- برای پرداخت حق اشتراک میتوانید به صورت اینترنتی از طریق سایت اقدام نموده و یا در صورت تمایل مبلغ حق اشتراک را به شماره حساب جاری جام شماره ۷۳۵۳۵۹۹۴/۲۱ بانک ملت شعبه سازمان گسترش (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) به نام سازمان مدیریت صنعتی - ماهنامه تدبیر واریز کرده و اسکن فیش بانکی را هنگام پر کردن فرم ثبت نام در سایت آپلود نمایید.
۲- کپی فیش بانکی و یا فیش تایید واریزی را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگهدارید.
۳- حق اشتراک برای ۱۲ شماره (یکسال) در سال 1396باپست سفارشی 1500000 ریال است.
۴- حق اشتراک برای ۶ شماره (شش ماهه) در سال 1396با پست سفارشی 750000 ریال است.

5- اساتید دانشگاه (با ارسال رونوشت کارت استادی) و دانشجویان (با ارسال رونوشت هر دو طرف کارت معتبر دانشجویی) از تخفیف 20 درصدی اشتراک سالانه برخوردار خواهند شد.

6- مشترکان 100 نسخه به بالا در ماه، از تخفیف 15 درصدی برخوردار خواهند شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۰۴۲۲۲ داخلی   3043و یا با آدرس الکترونیکی tadbir@imi.ir تماس حاصل فرمایید.
 
فرم اشتراک ماهنامه تدبیر (برای واریز وجه اشتراک از طریق بانکها)         پرداخت حق اشتراک OnLine (در حال حاضر غیر فعال می باشد، بنابراین جهت اشتراک از فرم اشتراک و واریز بانکی استفاده فرمایید)